קישורים לאתרים בנושא!

 

 

המידע והחומרים נלקחו מאתר "חגיגה של חגים" : http://www.chagim.org.il

 

תורה:  http://www.tora.co.il

 

אתר חגים ברשת: http://www.holidays.net

 

Jewish Holydays: http://www.hareshima.com/Holidays/Holidays.asp

 

חגים בישראל: http://israele.ms11.net/chagisrael.htm

 

סיפורי עונות, חגים ומועדים: http://space.ort.org.il/ktiva